Ontmoetingen met de Geliefde

Hans van Zanten | Leestijd: minuten

januari 25, 2021

Blog Basis zonder sidebar
  • Home
  • >
  • Blog
  • >
  • Ontmoetingen met de Geliefde

Ontmoetingen met de Geliefde

Met regelmaat krijg ik mails van Sarah McLean. Zij is initiator van Feast For The Soul en weet veel mensen te inspireren op het spirituele pad. Onderstaande mail vond ik de moeite waard om te vertalen. Vooral haar opmerking dat je er klaar voor moet zijn om De Geliefde te ontmoeten. Een verhaal om op te mediteren. De foto is van Ilona van der AA.
Walk in Grace,
Hans Orgyen Dhonden

Je moet er klaar voor zijn

Wanneer voelde jij een diepe verbondenheid met de schepping? Misschien toen je aan het fietsen was en je ontroerd werd door de wind in de bomen en het zingen van de vogels? Of misschien werd je getroffen door een zinderende zonsondergang of glinsterend ijs. Misschien was het de twinkeling van ontelbare sterren in een heldere nacht. Of misschien luisterde je naar het zachte gemurmel van water toen je aan de oever van de beek zat. Dit zijn momenten dat de tijd even stil staat. Momenten die je met ontzag vervullen.

Deze momenten gebeuren niet omdat je bijzonder spiritueel bent of omdat je ze verdient. Ook niet omdat je op de juiste tijd en de juiste plaats bent. Of omdat je wilde dat het gebeurde. Integendeel, deze ervaringen zijn een geschenk waar je klaar voor moet zijn. Je moet er ontspannen voor zijn, aanwezig met een open en zuivere aandacht.

Ervaren Gelukzaligheid

Wanneer je je zo voelt kan jouw bewustzijn zich verruimen. De grenzen tussen jou en dat wat je waarneemt vervagen. Het is bijna zoals de vereniging van twee geliefden. Jouw bewustzijn en het bewustzijn van dat wat je op dat moment lief hebt, vallen samen. Alles wat overblijft is bewustzijn zelf, grenzeloos.

In zulke momenten ervaren sommige mensen gelukzaligheid. De een zegt een hemelse gezang te horen of een engelenkoor. Anderen zien heldere, sprankelende lichten, proeven goddelijke nectar of raken bedweld door hemelse parfums. Weer anderen moeten lachen en huilen tegelijkertijd, alsof de volmaaktheid van het leven hen overweldigt.

De boodschap van mystieke momenten

Lezen over mystieke momenten of er over horen is één ding. Ze zelf ervaren is iets heel anders. Ze verplaatsen ons van de tijd-ruimtelijke wereld  naar de wereld van expansie en verlichting. Deze momenten zijn een boodschap die jou oproept het pad naar liefde in te slaan en te vervolgen. Of zoals sommigen zeggen het pad van Zelfrealisatie te gaan.

Ik hoop dat de liefde in jou ontwaakt, dat jij ontwaakt in die liefde die zich als jou en in jou tot uitdrukking komt.

Ik wil mijn bewustzijn van die liefde levend houden en richt mij daarom naar enkele mystici voor steun. Want het is dikwijls in het werk van dichters, kunstenaars en musici dat deze sublieme ervaring voor ons vertaald wordt.

De eerste is Rumi, de 13de eeuwse dichter uit Perzie:

In werkelijkheid is alles
een schaduw van De Geliefde
en zo ook is iedereen.
En ons zoeken is Zijn zoeken
En onze woorden zijn Zijn woorden….
Wij zoeken Hem hier en daar
terwijl wij Hem
recht voor ons zien.
Wij zitten aan Zijn zijde en vragen:
'O, Geliefde, waar is de Geliefde?'


Of lees hoe de 16de eeuwse Spaanse mystica Teresa of Avila, het verwoordt:

Liefde roert zich altijd
en denkt over wat zij zal doen.
Zij kan zichzelf niet inhouden…..


Zoals dikwijls in poezie, neemt de dichter haar/zijn naam op in het gedicht als een manier om zich kenbaar te maken als auteur. Lalla, een grote heilige en mystica uit Kashmir, leefde in de 14de eeuw toen Kashmir onder invloed van de Islam kwam. Kashmir is bekend als een gebied waar veel religies elkaar beinvloedden. Hoewel het Boeddhisme toen bijna verdween was, had de filosofie van de Upanishads nog beduidende invloed. Dit is haar gedicht:

Toen eenmaal mijn geest
Schoon was van onzuiverheden
Zoals een spiegel van stof en vuil,
Herkende ik het Zelf in mij.
Toen ik Hem zag wonen in mij
Werd mij duidelijk
Dat Hij alles was en ik niets
Ik zag en ontdekte dat ik in alles ben
Ik zag God schitteren in alles
Na het luisteren en overdenken,
Kijk Shiva, Het Huis is Zijn Huis alleen.
Wie ben ik, Lalla.


Dank dat je je spiritueel leven voorop stelt in deze tijd waarin diepe meditatie nodig is. Ik mediteer met jou.
Love,
Sarah McLean

​De wereld telt op dit moment 8 miljard mensen en zal naar verwachting naar 10 miljard groeien. Hebben we dan wel genoeg

verder lezen

Gezonde spirituele ontwikkeling Een gezonde spirituele ontwikkeling is pas mogelijk met een geaarde persoonlijkheid. Zonder grond wordt spiritualiteit zweverig, illusoir en blijft ze

verder lezen
Geoptimaliseerd door Optimole
>
Success message!
Warning message!
Error message!