Welke fasen zijn er in je spirituele ontwikkeling?

Welke fasen zijn er in je spirituele ontwikkeling?

Over spirituele ontwikkeling denken de wijzen al eeuwenlang na, in alle continenten. Teresa van Avila schreef hierover 500 jaar geleden een meesterwerk dat anno 2020 nog steeds actueel is. Zij heeft het natuurlijk wel geschreven in taal en gebruiken van die tijd. Vandaar: 'de Hoogste Majesteit'  e.d.

Een spirituele ontwikkeling kan worden onderverdeeld in zeven stappen, is haar visie. Die zeven stappen zijn in tal van spirituele tradities terug te vinden. Een sterke aanwijzing dus voor de universaliteit van haar visie.

Ik vind het mooie dat zij het beschrijft als stappen in 'verblijven'. Bewustzijn als ruimte. Prachtig. Kijk waar je zelf staat volgens Teresa.

De Innerlijke Burcht: een mystieke tekst

Teresa was een mystica en samen met de mysticus Johannes van het Kruis heeft zij de kloosterorde de Karmel hervormd. Haar werk is zeer geïnspireerd én tegelijk praktisch van aard.

Om de tekst niet te kort te doen, is in de beschrijving van haar zeven stappen haar oorspronkelijke tekst niet al teveel bewerkt. Sommige aspecten moeten dus in de context van die tijd worden gelezen, al zijn ze nog steeds heel goed te begrijpen. 

In de Innerlijke Burcht, of je eigen geest, beschrijft Teresa zeven verblijven, die elk een fase van je spirituele ontwikkeling aangeven. In het laatste, zevende verblijf, wacht Zijne Majesteit, de Allerhoogste, waarmee het Heilig Huwelijk wordt aangegaan.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Success message!
Warning message!
Error message!