Witte Tara Introductie en Visualisatie

Hans van Zanten | Leestijd: minuten

december 6, 2022

Blog Basis zonder sidebar
  • Home
  • >
  • Blog
  • >
  • Witte Tara Introductie en Visualisatie

Witte Tara Introductie en Visualisatie

Introductie van Tara

(klik hier direct naar de visualisatie oefening)

Zoals haar naam suggereert, die kan worden vertaald als "Verlosser", werd Tārā vereerd als een godin die snel reageert op de behoeften van iedereen om lang, gezond en geborgen te leven.

Inderdaad, Tārā wordt nog steeds vaak in een van haar vele kleurrijke gestalten voor dit doel aangeroepen door Tibetaanse boeddhisten, zowel leken als monniken.

Hoewel geleerden verschillende theorieën presenteren over de mogelijke oorsprong van Tārā-aanbidding, zijn ze het erover eens dat de aanbidding van de godin in India vanaf de zesde eeuw gestaag in populariteit toenam. Lofprijzingen uit die tijd die uitsluitend aan Tārā zijn gewijd, zoals de 'eenentwintig verzen van eerbetoon', roepen herhaaldelijk de nauwe band van Tārā met Avalokiteśvara op.


Vooral vanaf de achtste eeuw verwierf Tārā opmerkelijke populariteit als onafhankelijke godheid toen ze Avalokiteśvara's rol van redder van de acht grote gevaren verving. Wellicht dat dit in China de transformatie bewerkstelligde van de mannelijke Guanyin (de Chinese versie van boddhisattva Avalokiteśvara) naar de vrouwelijke Guanyin, die zich daar in de achtste eeuw voltrok.


Tibetaanse geschiedschrijving vertelt hoe de godheid Tārā in de zevende eeuw in Tibet werd geïntroduceerd via een sandelhouten beeld dat door de Nepalese prinses Bhṛkutī werd meegebracht als bruidsschat voor haar toekomstige echtgenoot, koning Songtsen Gampo ( 617-650). Hoewel een paar teksten gewijd aan Tārā in de eeuwen daarna werden vertaald, schijnt de verering van Tārā pas vaste voet aan de grond in Tibet te krijgen in de elfde eeuw, toen het actief werd gepromoot door Atiśa (982-1054).


Mythologie

Mythologische verhalen vertellen dat Tārā geboren werd uit een traandruppel van Avalokiteśvara, waardoor ze de belichaming is van zijn intense mededogen.


Gedurende zijn hele leven had de grote meester Jamyang Khyentse Wangpo Kunga Tenpé Gyaltsen Pal Zangpo vele visioenen van Witte Tārā, waarbij de wijsheidsgodin eigenlijk oploste in dit beeld. Van tijd tot tijd zou ze profetieën brengen, leringen en advies geven en bekrachtigingen schenken door wonderbaarlijke lichtstralen uit te zenden, evenals talloze zuivere visioenen inspireren.


Er wordt ook in de geheime biografie van de tweede Jamyang Khyentse, Chökyi Lodrö, melding gemaakt van hoe dit beeld van Witte Tārā empowerments verleende, profetieën uitsprak en de zegeningen van een lang leven schonk, en hoe andere toegewijde studenten er rechtstreeks advies van konden ontvangen.


Bron: Stefan Mang en Orgyen Tobgyal Rinpoche


Witte Tārā Visualisatie

door: Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö (1893-1959)


Reciteer "Sangyé chö dang..." driemaal:

sangye chö dang tsok kyi chok nam la


In de Boeddha, de Dharma en de onvolprezen Sangha

neem ik mijn toevlucht totdat ik verlichting bereik.


Door de verdienste van het beoefenen van liefdevolle vriendelijkheid, vrijgevigheid enzovoort,

Moge ik boeddhaschap bereiken ten behoeve van alle wezens.


Breng je geest eerst in de staat van leegte met Om-Ah-Hung


Uit de staat van leegte, op een lotus en een maan,

verschijnt de witte lettergreep Tāṃ (འདུལ་བ།)die transformeert

en ik word de edele Witte Tārā,

Met één gezicht en twee handen – de rechter in de mudrā van het opperste geven

En de linker die bescherming biedt en een lotus vasthoudt.


Ze glimlacht sereen, met een maan achter zich,

En is gehuld in zijde, juwelen en ornamenten.

Hoewel ze duidelijk verschijnt, is ze niet substantieel.


In haar drie centra bevinden zich de drie lettergrepen oṃ āḥ hūṃ,

En in het midden van haar hart op een maan staat een witte hūṃ,

Waaruit licht schiet om het wijsheidswezen uit te nodigen,

Dat ondeelbaar oplost door jaḥ hūṃ baṃ hoḥ.


Machtige goden, eenmaal aangeroepen, verlenen kracht,

Het overgebleven water dwarrelt omhoog,

Zo dat Amitābha haar kroon siert.


In haar hart een wit wiel, de aard van de maan,

met acht spaken; in het midden is een taṃ

En op de spaken staan duidelijk de acht lettergrepen.


Licht straalt uit, brengt offergaven aan de Verlichten, verzamelt hun zegeningen,

En verzamelt de vitale essentie van saṃsāra en nirvāṇa in het bijzonder

In de vorm van nectar en lichtstralen.


Dat alles lost op in het wiel in mijn hart,

Waaruit een stroom nectar golft om mijn lichaam te vullen

En het potentieel voor een vroegtijdige dood weg spoelt,

Zodat ik het vermogen van een lang leven krijg.


om taré tuttaré turé soha

oṃ tāre tuttāre ture svāhā


Reciteer deze mantra van tien lettergrepen en:

taré tuttaré turé mama ayur punyé jnana pushting kuru soha

oṃ tāre tuttāre ture mama āyur puṇya jñāna puṣṭiṃ kuru svāhā


Aan het einde van de visualisatie:

Kostbare edele dame, transcendente veroveraar,

Zuiver de vroegtijdige dood voor mij en andere wezens,

En verleen ons de zegeningen en verworvenheden

Van onsterfelijk leven en wijsheid.


De verschijningen van de godheid lossen op in de ruimte van helder licht,

En ik rust in een staat van diepe vrede voorbij complexiteit.


Nogmaals, ik sta op in de vorm van Tārā,

Briljant levendig en gemarkeerd met de drie lettergrepen

Oṃ āḥ hūṃ in mijn drie centra.


Door de positiviteit en verdienste hiervan, moge ik snel

de realisatie van Edele Tārā bereiken, en moge met mij

Elk voelend wezen ook haar staat van perfectie bereiken.


Afsluiting:

Moge de vrucht van deze sadhana bijdragen aan jouw eigen geluk en welzijn

Moge de vrucht van deze sadhana bijdragen aan het geluk en welzijn van de mensen van wie jij houdt en die van jou houden

Moge de vrucht van deze sadhana bijdragen aan het geluk en welzijn van alle mensen die het minder getroffen hebben dan jij, die lijden aan geweld en veredering, honger en ziekte.

Moge de vrucht van deze sadhana bijdragen aan het geluk en welzijn  van alle levende en voelende wezens in deze wereld en andere werelden.


Chökyi Lodrö componeerde dit voor de voordracht van Dodrup Lama Tendzin.

| Vertaald door Adam Pearcey met de genereuze steun van de Khyentse Foundation en Tertön Sogyal Trust, 2020. In Nederlands bewerkt door Hans Orgyen Dhonden van Zanten, www.deluieboeddhist.nl


Terug naar boven

​De wereld telt op dit moment 8 miljard mensen en zal naar verwachting naar 10 miljard groeien. Hebben we dan wel genoeg

verder lezen

Gezonde spirituele ontwikkeling Een gezonde spirituele ontwikkeling is pas mogelijk met een geaarde persoonlijkheid. Zonder grond wordt spiritualiteit zweverig, illusoir en blijft ze

verder lezen
>
Success message!
Warning message!
Error message!