De Dipaliya Serie slot

7 maart, 2022

 Hans van Zanten | Leestijd: minuten

Dipaliya drie vrouwen boter roeren

 

Droom groot, handel klein!  

We hebben een grote droom: een lokale economie creëren op basis van Sheabutter-productie en biologische landbouw die de traditionele waarden van de Dagomba-stam intact houdt. We ondersteunen deze droom met

het speciaal daarvoor opgezette Dipaliya Community Investment Fund.


Zoals ik in een eerdere aflevering van deze serie beschreef, komen we van ver en zijn we met niets begonnen. Onze eerste stappen waren het creëren van een gedeelde droom (visie) en het creëren van enige basisstabiliteit. Onze aanpak was die van ervaringsleren (action learning); we zijn dingen gaan doen om te leren van onze fouten.


Nu bevinden we ons in een fase dat we ons leren moeten implementeren in een volgende fase van volwassenheid. Na 3 jaar ervaring met Sheabutter maken op de traditionele manier voor internationale klanten en 3 jaar kleinschalige biologische landbouw gaan we een Sheabutter productiecentrum bouwen.


Veranderen zonder conflicten

De keuze om zich te richten op de Sheabutter-making is gemaakt door de gemeenschappen na vele gesprekken met de chiefs, ouderlingen, de vrouwen en hun families. Ze willen ook versnellen met de landbouwactiviteiten, maar ze begrijpen ook dat we moeten kiezen, gezien de omstandigheden waarin we ons nu bevinden.


Het Sheabutter-productiecentrum dat we in het dorp Sakuba gaan bouwen, zal veel verandering brengen. Onze grootste zorg is om deze verandering op zo’n manier te laten plaatsvinden dat het geen conflicten binnen de gemeenschappen met zich meebrengt en dat de nieuwe regels die we  gaan toepassen niet in de plaats van de traditionele regels van gemeenschap en betrokkenheid.


Veel individuen en sommige instellingen /organisaties hebben ons vertrouwd door veel geld te geven om het centrum te bouwen. Hoewel we nog meer nodig hebben, kunnen we beginnen. We willen verantwoordelijk zijn voor het geld en andere middelen die ons zijn gegeven door individuen en instellingen in westerse samenlevingen (Europa,  de  VS en Argentinië).


Eigenaarschap ligt in de gemeenschap

We willen dat het centrum commercieel succesvol is en beseffen dat we regelgeving, administratieve procedures en financieel beheer moeten toepassen op manieren die voor de meeste werkenden onbekend zijn in het centrum.


We willen dat het centrum zelfvoorzienend is, dat de gemeenschap eigenaarschap heeft en dat de vrouwen het zelf kunnen runnen. Maar de vrouwen en de gemeenschap kunnen het centrum niet alleen runnen en het zal - hoogstwaarschijnlijk - minimaal 3-5 jaar duren voordat ze dat kunnen.


Het centrum wil biologisch gecertificeerd zijn, wat impliceert dat we ons moeten bezighouden met de westerse normen van de certificerende organisatie. De vrouwen moeten worden getraind in hoe ze in een centrum moeten werken en hoe ze dat op zo'n manier kunnen doen dat de Sheabutter die ze produceren als biologisch wordt gekwalificeerd .


Samenwerken met de overheid

We moeten ook samenwerken met de lokale overheid om het land te registreren en onze bouwplannen te laten goedkeuren. Beide zijn uitdagend. De certificering kost ons enkele duizenden euro's en we moeten manieren vinden waarop het werken in het centrum de traditie van samenwerking met de gemeenschap versterkt en de traditionele waarden van Sheabutter maken als ambacht(wo)manship.


Voor de noodzakelijke registraties moeten we manieren vinden om om te gaan met overheidsprocedures die onbekend zijn   voor de gemeenschap en met overheidsfunctionarissen die extra's willen voor hun persoonlijke diensten.


Voor onze verantwoording en financiële duurzaamheid moeten we administratieve procedures en procedures voor financieel beheer toepassen waarmee niemand in de gemeenschappen bekend is.


De woorden die we gebruiken

En we moeten de vrouwen reorganiseren in kleine groepen die in het centrum zullen samenwerken in plaats van elkaar te helpen sheabutter van thuis te maken. We hebben voortdurend gesprekken met de vrouwelijke leiders en de chefs over hoe we onze volgende kleine stappen kunnen zetten, gezien de grote sprong die we als werkgemeenschap maken.


Net zo belangrijk als de acties die we ondernemen, zijn de woorden die we gebruiken. In ons 'businessmodel' hebben we een aantal beslissingen genomen die niet erg gebruikelijk zijn in Sheabutter productiecentra. De meeste centra zijn geen eigendom van de gemeenschap en worden op een westerse manier gerund, waardoor de vrouwen werknemers zijn in plaats van mede-eigenaren.

Dipaliya productiecentrum

Het nieuwe productiecentrum

Concrete volgende stappen

Ik zal een paar voorbeelden geven over hoe we dingen anders doen bij het bouwen en runnen van een Sheabutter productiecentrum.

We hebben ervoor gekozen om de traditie van Sheabutter maken te respecteren in de manier waarop we  het productieproces in het centrum organiseren.


De vrouwen gaan in groepjes van 20 aan de slag; elke groep zal werken aan een contract dat aan het collectief wordt gegeven. Wanneer een badge gemaakt door een van de groepen niet kwalificeert als biologisch, zullen we de groep verantwoordelijk houden in plaats van de individuele vrouwen.


De traditionele kring van de groep moet zichzelf corrigeren. We weten dat dit zal werken, omdat we hebben gezien hoe het nu gaat.

We spreken specifiek over het centrum als een "werkgemeenschap" en over Dipaliya als een "professionele familie". Dit creëert ruimte om grenzen te stellen waar er geen zijn in de Dagomba-stam.


Een professionele familie is geen familie

We vervangen de traditie niet door nieuwe regels; we stellen nieuwe regels die traditie verankeren en tegelijkertijd overstijgen. We houden vast aan de traditie van de kleinere groepen om wekelijks samen te komen om de problemen in hun werkgemeenschap te bespreken.


De vrouwen begrijpen dat verandering nodig is, en we proberen verandering door te voeren die ze kunnen begrijpen in plaats van de verandering waarvan wij geloven dat die nodig is. We vragen de vrouwen om te spreken over samenwerking en gemeenschap, om te delen wat hun waarden zijn als een professionele familie en hoe dit verschilt van alleen familie zijn.


We kiezen ervoor om effectiever te zijn zonder dat efficiëntie ons leidt. De meeste Sheabutter-productiecentra hebben een kneedmachine die in 1 uur zoveel Sheabutter kan kneden als het 20 vrouwen kost om in 6 tot 8 uur te kneden.


Wij hebben er specifiek voor gekozen om geen kneedmachine aan te schaffen. In plaats van werk te bieden voor één operator, willen we dat de vrouwen die 6 tot 8 uur samen doorbrengen! Het vertraagt het productieproces met 1 dag.


Rekening houden met andere rollen en taken

We hebben deze beslissing genomen om de praktijk van gemeenschap intact te houden en om het ambacht(wo)manschap van het traditionele Sheabutter-maken te respecteren. Die 6 tot 8 uur samen geven de vrouwen een extra gelegenheid om tijdens het doen van hun werk gesprekken met elkaar te voeren. Dipaliya Sheabutter is en zal worden, traditionele handgemaakte Sheabutter.


Werken in een centrum betekent dat de vrouwen thuis geen andere dingen kunnen doen, dingen die ze gewend zijn te doen en die van hen verwacht worden (zorgen voor de kinderen en koken).


We houden hier rekening mee met de werkzaamheden in het centrum en door het bouwen van extra voorzieningen zoals een gebedsplek, extra sanitaire voorzieningen en een veilige ruimte voor de kinderen om spelen en voor de vrouwen om uit te rusten.


We hebben enkele andere aanpassingen gedaan aan het oorspronkelijke bouwplan, op basis van de geuite behoeften van de vrouwen. Daar moeten we nog extra geld voor vinden.


Zakelijke en andere vaardigheden leren

De bouwwerkzaamheden starten in januari 2019, om in juli klaar te zijn. In juli 2019 hebben we het centrum nodig om turn key operationeel te zijn, inclusief het financieel management, logistiek en administratieve processen.


Dit betekent dat we mensen in dienst moeten nemen die die zakelijke aspecten van het Sheabutter-centrum kunnen runnen. We willen degenen selecteren die kunnen werken met de vrouwen in meester-leerling relaties om de vrouwen die noodzakelijke vaardigheden te leren.


We moeten aanvullende financiering aanvragen om het management te begeleiden in hun rol als trainer op het werk en voor de geselecteerde vrouwen om te leren lezen en schrijven en hoe ze administratieve vaardigheden kunnen toepassen.


Sheabutter voor The Body Shop

Sheabutter voor the Body Shop

Entree op de internationale markt

De volgende stappen die we nemen als Leap into Life en Dipaliya Women's Association zijn een enorme sprong voorwaarts en zullen grote verandering brengen. De vrouwen zijn zich er niet zozeer van bewust, maar het centrum zal ook hun positie in de internationale Sheabutter-keten veranderen.


Sheabutter van thuis maken maakt hen kwetsbaar; bijna elke vrouw in West-Afrika weet hoe ze sheabutter thuis kan maken. De vrouwen produceren nu voor een kopersmarkt; prijzen zijn laag en worden bepaald door de kopers.


Biologisch gecertificeerde Sheabutter is echter schaars en de markt groeit. We zullen in staat zijn om meer en grotere contracten te verwerven voor betere prijzen. Zelfs zonder dat één steen van het centrum al gelegd is, komen (internationale) kopers op ons af.


Onze huidige klanten hebben aangegeven dat ze de volledige capaciteit van het centrum willen kopen, die minimaal 120.000 kg per jaar is. Dit impliceert een toename van de productie met 30-40% in alleen biologische Sheabutter.


Als we financiering vinden voor 3 extra motoren voor de maalderijen, kunnen we die productie zelfs vermenigvuldigen en kunnen meer vrouwen in het centrum werken. Voor contracten in traditionele (niet-biologische) Sheabutter kunnen we andere vrouwen betrekken dan degenen die nu produceren.


Het gaat ons lukken!

We hebben nieuwe uitdagingen op te lossen en het is niet onwaarschijnlijk dat we nieuwe fouten zullen maken om van te leren. Echter, met de geest binnen de gemeenschappen, de kwaliteiten in  het Leap into Life-team en de professionele begeleiding van professionals om ons heen, zullen we zeker slagen.


U kunt nog steeds voor ons bijdragen om Dipaliya's Woman Association steunen met een donatie aan Dipaliya Community Investment Fonds.


Klik voor aflevering 1

Klik voor aflevering 2

klik voor aflevering 3

klik voor aflevering 4


Lees een recenter artikel van Alain op zijn website.

Integral Meshwork Ghana
 • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

  Zo nu en dan een wake-up mail? Dat kan!

  Geoptimaliseerd door Optimole
  >
  Success message!
  Warning message!
  Error message!