Klimaat Alarm Arnhem

Hans van Zanten | Leestijd: minuten

maart 10, 2021

Blog Basis zonder sidebar

Klimaat Alarm Arnhem

Balanceren tussen beschaving en natuur. Guy Lane.

Wij, de mensheid, jij en ik, nazaten van onze voorouders, wij en zij hebben onze rol in de kosmos volstrekt verkeerd begrepen. Een van de resultaten van die onwetendheid is de grootste uitdaging waar we nu voor staan, de klimaatcrisis. We hebben een nieuwe spiritualiteit nodig die ons niet alleen perspectief biedt maar ook een totaal andere levenshouding.

Guy Lane stelt een nieuwe filosofische benadering voor, die hij Vita noemt, verwijzend naar het hele levende systeem van onze planeet. Hij vindt dat de wereldreligies onze moderne tijd, het Antropoceen, waar de daden van de mens de natuurlijke wereld hebben ontheiligd, nog niet fundamenteel hebben aangepakt. Hoewel er geen tegenspraak is tussen wetenschap en spiritualiteit, leven die religies nog op de oude voet, met stellingen van een paar duizend jaar terug.

Mensen hebben altijd naar betekenis gehunkerd. Maar die 'honger' is gevuld met junkfood, plastic en bergen producten. Wij zijn gegroeid in een waanvoorstelling dat de bomen tot in de hemel groeien. Nog steeds is economische groei de graadmeter voor vooruitgang . In onze honger naar geluk zijn we verloren geraakt in een illusie. In plaats daarvan moeten we ons baseren op een filosofie die ons werkelijke doel vervult. Dat vereist dat we productief en synergetisch integreren met de rest van de biosfeer. Hoe we die honger opvullen, zal bepalen 'of' en 'hoe' we kunnen overleven.

Als we ons gedragen als WisePlanetaryStewards, kunnen we een Groen Tijdperk tot stand brengen. We kunnen een nieuwe beschaving laten ontstaan die mogelijk miljoenen jaren in balans kan blijven met de natuur. Zonder die omslag zullen we de atmosfeer en de oceanen de komende decennia snel en catastrofaal oververhitten en het einde van het leven op onze planeet teweegbrengen. Het is nog niet te laat!

Het videogesprek wordt in de Engelse taal gevoerd en heeft ook een Engelse ondertiteling. De video duurt 29 minuten.


⚠️ BELANGRIJK: voor deelname meld je aan op de website www.klimaatmars2021.nl/ 

Kies klimaat! 

De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van onze tijd. We moeten nu samen het roer omgooien. Blijven we kiezen voor verwoeste oogsten, dodelijke hittegolven en  watertekorten? Of kiezen we voor vruchtbare grond, schone lucht en voldoende water? De keuzes die wij maken hebben wereldwijde gevolgen. Mensen met de minste invloed op klimaatontwrichting worden het hardst getroffen. 

Arnhems Klimaatalarm 

Het moet en het kán anders! Maar een eerlijk klimaatbeleid komt er niet zomaar. Keer op keer kiest de overheid voor vervuilende bedrijven in plaats van groene alternatieven. 

Drie dagen voor de verkiezingen laten we daarom in heel Nederland het Klimaatalarm horen. 

Ook de Arnhemse Klimaatcoalitie komt in actie op 14 maart. Samen met alle Arnhemmers staan we om 14:00 uur op de Markt, voor het provinciehuis, om de politiek te laten horen waar het om draait: #kiesklimaat! Natuurlijk doen we dat veilig en houden we ons aan alle coronamaatregelen.

Meer info over het programma: klik hier.

klimaat alarm 2021 Arnhem

Onmiddellijke actiepunten

Naarmate de wereld met het jaar warmer en heter wordt, moeten we het klimaat en de ecologische noodsituatie als een noodsituatie behandelen - wat onmiddellijke actie van onze wereldleiders betekent en niet nog meer loze beloften. #NoMoreEmptyPromises .

Opmerking:
de huidige lijst is niet definitief en is slechts een suggestie. Nationale / lokale groepen en andere sectoren van de samenleving kunnen wijzigingen voorstellen om dit voorstel te verbeteren. De definitieve lijst zal alleen dienen als algemene gids voor groepen die deelnemen aan de komende staking, die specifieke doelen kunnen bepalen die relevant zijn voor hun eigen lokale campagnes.


  • Stop met alle investeringen in exploratie en winning van fossiele brandstoffen. Overheden, financiële instellingen en bedrijven moeten onmiddellijk een einde maken aan subsidies voor fossiele brandstoffen en onmiddellijk en volledig afstoten van fossiele brandstoffen. Moratoria op alle nieuwe fossiele brandstofprojecten moeten wereldwijd worden opgelegd. 
  • Stel jaarlijkse, bindende koolstofbudgetten op op basis van de best beschikbare wetenschap en het IPCC-voorstel dat ons 66% kans geeft om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 1,5 ° C. Bij deze begrotingen moet rekening worden gehouden met de gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheid van landen in het noorden van de wereld en de meest getroffen volkeren en gebieden, en ze mogen niet afhankelijk zijn van mogelijke toekomstige technologieën voor negatieve emissies.
  • Ontwerp klimaatbeleid dat rekening houdt met het welzijn van werknemers en de meest kwetsbaren in de samenleving. Beleid moet aspecten van economische, raciale en genderrechtvaardigheid omvatten bij het aanpakken van de klimaatnoodsituatie. Rechtvaardigheid voor milieuverdedigers moet in het bijzonder worden overwogen, gezien de repressie die zij hebben ondergaan om onze planeet te beschermen. Niemand mag achterblijven.
  • Bescherm en verstevig de democratie door ruimte te bieden voor wetten die de deelname van burgers aan klimaatbesluitvorming beperken en deze in te trekken. Regeringen moeten het belang erkennen van de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij de oplossing van de klimaatcrisis, en moeten openstaan voor suggesties en kritiek van hun kiezers. Vooral stemmen van milieuverdedigers, boeren, vissers en inheemse gemeenschappen moeten worden beluisterd, gewaardeerd en geprioriteerd.
  • Maak van ecocide een internationale misdaad bij het Internationaal Strafhof. We zijn nu getuige van de rampzalige gevolgen van massale overontginning en de daaropvolgende aantasting van de natuur op de mensheid en de planeet. Alle individuen en instellingen die medeplichtig zijn aan de massale, grootschalige vernietiging van onze planeet, moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden.

​De wereld telt op dit moment 8 miljard mensen en zal naar verwachting naar 10 miljard groeien. Hebben we dan wel genoeg

verder lezen

Gezonde spirituele ontwikkeling Een gezonde spirituele ontwikkeling is pas mogelijk met een geaarde persoonlijkheid. Zonder grond wordt spiritualiteit zweverig, illusoir en blijft ze

verder lezen
>
Success message!
Warning message!
Error message!