Gaia's Stem

Onze habitat is Moeder Aarde. Maar zij is niet alleen ònze habitat. Langzaam, heel langzaam ontdekken we dat alle levensvormen, tot de kleinste eencelligen, van elkaar afhankelijk zijn. Het grote Web van Leven en Bestaan noemen we hier Gaia. Het is meer dan Moeder Aarde. En zeker meer dan het menselijk bestaan.


Aan Gaia kunnen we niet ontsnappen, zelfs niet als we sterven. Want al onze handelingen, al onze daden, de gunstige en de ongunstige, hebben gevolgen. Sommige jaren lang tot ver in de toekomst. Gaia is zij die wij samen voortbrengen, de levensvorm die het Leven schept.

Wereld in Beweging

>
Success message!
Warning message!
Error message!