Mediteren in Oude Dorpskerk Rheden

Najaarscyclus 2023


Samen mediteren in elkaars aanwezigheid is onmiskenbaar een kostbaar geschenk. Dit doen we al vanaf 2015 met een korte onderbreking in de coronatijd. Ook nu pakken we de draad weer op in de Oude Dorpskerk. Niet alleen een prachtplek maar ook een oude krachtplek. 


We doen twee keer per jaar 10 avonden van 20.00 tot 21.15 uur. Vooraf en achteraf is er gelegenheid om wat te drinken en met elkaar te praten. Begeleiding door Hans Orgyen Dhonden van Zanten.

Wil je een keer 'op proef' of instromen? Dat kan. Kom gewoon langs en vraag naar Jos. Die helpt je verder.


Data: 26 sept; 3/10/17/24/31 okt; 7/14/21/28 nov;
AdresDorpsstraat 70, 6991 HH Rheden


Betaalinformatie

Je bijdrage voor 10 avonden is dit jaar € 70 of wat je met Jos van den Houten afspreekt. Betaalinfo zorgt Jos ook voor.
Voor meer informatie kun je een contactmail sturen naar 
Jos van den Houten.

Kun je niet meedoen? Via Meedoen kun je meditatievideo's bekijken van de afgelopen jaren. Daar vind je ook een link naar informatie over mijn Live Online Cursussen. 

Een warme groet en blijf gezond.
Hans van Zanten


Vooruitblik op de herfst 2023

Dit najaar zullen we wat dieper ingaan op de combinatie van mediteren en onze verborgen innerlijke obstakels. Je kunt daar al iets over lezen in 'Wanneer werkt mediteren en wanneer niet?'.


Dit is een thema waar heel veel over te zeggen valt. Dus ik zal zien hoever we samen kunnen komen. De input van de groep is daarin maatgevend. En ik heb voorbeelden te over uit mijn eigen leven en werk. In ieder geval zal het in kleine stapjes gaan met genoeg tijd om minimaal twee keer twintig minuten te mediteren. De lijn van mediteren blijft Dzogchen, de Zen van Tibet.


Ieder van ons heeft innerlijke obstakels die je meestal niet in de gaten hebt. Om Johan Cruyff maar weer eens te parafraseren: ''Je ziet het pas als je ze door hebt.'' Ook met mediteren kom je niet achter die belemmeringen, eenvoudigweg omdat ze opgeborgen zijn in de kelder van je bewustzijn en nog met een dik slot er op ook.


Psychologie heeft sleutels om dat slot te openen en licht te werpen op wat in de schaduw van ons bewustzijn verborgen is. Als je eenmaal weet waarnaar je moet kijken dan kun je aan het werk om die veelal psychologische belemmeringen aan te pakken. Lees bijvoorbeeld eens de 5 kindconclusies van Lisette Schuitemaker.


In mijn rol als therapeut is de combinatie psychologie en boeddhisme altijd heel vanzelfsprekend geweest. Halverwege de 70er jaren leerde ik dat bij de Gestaltopleiding van het toenmalige Instituut voor Communicatie van Nel in 't Veld de Kroes in Rotterdam. In de jaren daarna vonden steeds meer psychotherapeuten hun weg naar boeddhistische sangha's. Pas de laatste jaren komen er publicaties over die combinatie van mediteren en therapie. Met wat ik toen heel gewoon vond blijk ik achteraf in een voorhoede gelopen te hebben.

Terugblik op de herfstcyclus 2021

De decembermaand is een mooi moment om eens te reflecteren op de afgelopen tijd. Voor wat betreft de meditatie verbaasde het mij dat het al voor het 6e jaar is dat deze avonden in de Dorpskerk worden georganiseerd. Ik weet nog goed dat Hans van Zanten er iets over kwam vertellen tijdens de gemeenteavond op 22 april 2015. ''Interessant onderwerp” dacht ik en vanaf oktober 2015 is de ‘meditatie op dinsdagavond’ gestart met een frequentie van 2 series van 10 avonden per jaar.


Wat opvalt bij de sessies is dat elke keer weer een nieuwe benadering wordt gehanteerd. De manier waarop de meditatie wordt uitgevoerd ligt natuurlijk ook aan de aanwezigen want zo door de jaren heen zijn er behalve ‘vaste’ deelnemers best veel verschillende (kerkelijke en niet kerkelijke) mensen geweest. Zo blijft het verrassend hoe zo’n avond er dan uitziet.

 
“Boeddhisme is geen geloof maar een levenswijze”.

Onder deze noemer werd voor iedereen (van welke overtuiging dan ook) de mogelijkheid geboden de liefde en openheid te ervaren die binnen het boeddhisme wordt uitgedragen. Belangrijk hierbij is om jezelf zodanig open te stellen dat je toegang verschaft aan een nieuwe manier van ervaren.


Thema’s van het afgelopen najaar waren:

De groei van onze innerlijke, geestelijke wereld én de groei van onze plek in de aardse wereld. Beiden nodig om vanuit gemoedsrust en vertrouwen samen verder te reizen op onze weg naar volwassen menswording, vrede en verlossing.


Deze keer waren er 14 deelnemers die o.l.v. Hans van Zanten hebben kunnen ervaren hoe het is om te mediteren in de Dorpskerk. Onze vorige cyclus werd vanwege de covid-19 beperkingen via YouTube filmpjes door Hans van Zanten voortgezet. Gelukkig waren we deze keer weer fysiek bij elkaar in de Dorpskerk. Dat is toch een geheel andere ervaring dan de online sessies volgen hoe goed in elkaar gezet dan ook.


De spiritualiteit en warmte van het samen mediteren en de kracht die daar van uitgaat in zo’n bijzonder gebouw als de Dorpskerk mis je echt wel als je er niet persoonlijk aanwezig bent.


Jos van den Houten

Onze meditaties

Achmed Marcouch, burgemeester van Arnhem en de Eusebiuskerk De Jansbeek ekklesia uit Arnhem legde mij deze vraag voor:  Wat zijn

verder lezen

Kun je een meester in mediteren worden?  ​Eerst: 7 jaar meditatiekring. We mediteren nu 7 jaar met de meditatiekring in Rheden. Dat

verder lezen

​De reis door de Bardo'sIn het Tibetaanse Boek Van Leven En Sterven, niet te verwarren met het Tibetaanse Dodenboek, schrijft

verder lezen

Is Ego onze vijand? Toen ik bij Vasjra Yogini [1] mijn eerste schreden zette op het pad van mediteren, vertelde zij

verder lezen

Gezonde spirituele ontwikkeling

Een gezonde spirituele ontwikkeling is pas mogelijk met een geaarde persoonlijkheid. Zonder grond wordt spiritualiteit zweverig, illusoir en blijft ze steken in magisch wensdenken.


Met spirituele ontwikkeling bedoel ik juist dat vermogen om alle mensen, alle levende wezens, de hele kosmos uiteindelijk te omarmen in onvoorwaardelijke liefde met mededogen en wijsheid. Dan brandt het Licht van Binnen op volle sterkte. Dat klinkt eenvoudig, maar is het niet.


Mindfulness en Liefdevolle Vriendelijkheid

Zoals een moeder aandacht heeft voor ál haar kinderen, zo kunnen wij aandacht hebben voor alle levende en voelende wezens. Liefde, mededogen en menselijkheid zijn afhankelijk van ons vermogen deze aandacht te hebben.


Het slechte nieuws is: dat vermogen is er niet ineens. Het goede nieuws is: het ontwikkelt zich meestal op natuurlijke wijze.

We beginnen ons leven met onbewuste aandacht voor ons lichaam dat eten en drinken, energie nodig heeft en moet ademhalen. Daarna breiden we onze aandacht uit, naar ouders, naar gezin, naar vrienden en vriendinnen. We moeten wel, we kunnen niet zonder. 


Eerlijk gezegd doen we dat dus aanvankelijk eerst voor onszelf, we worden er beter en steviger van. Dat hoort ook zo, we ontwikkelen op die manier onze persoonlijkheid met een eigen karakter, kwaliteiten en ook ongemakkelijke tendenzen. 


Liefdevolle vriendelijkheid is de methode om die tendensen te ontmantelen. Bijvoorbeeld: ontdek wanneer je boos wordt nog voordat je het eruit gooit. Zet dan die woede om in positieve kracht en scherpe helderheid.


Onze intentie

Met de meditatie in Rheden hebben wij de intentie om die spirituele weg in onszelf te gaan en verder te ontwikkelen.

Dat doen we door:

  • ons te trainen in aandacht: meditatie en mindfulness
  • inzicht te krijgen in de ontwikkeling van spiritueel leven
  • herkennen van onze overlevingsstrategieën in ons lichaam, gevoelsleven en denkpatronen
  • het helen van oude wonden die ook nu nog, bewust of onbewust, pijn doen.

Meer over onze meditatieavonden

In de meditatiekring volgen we het ritme van de seizoenen. We hebben een serie avonden van september t/m december en van januari t/m april, ieder 10 avonden. Geen lente/zomercyclus, die periode is meer geschikt voor retraite, vakantie of allebei.


Onze intentie is bewust te ervaren wat in ons leven altijd weer plaatsvindt: het innerlijk proces van ultieme menswording dat uitmondt in het Grote Hart van allesomvattende Liefde en Wijsheid dat wij zijn.


Op alledaags niveau speelt dat proces zich onbewust af als ons streven naar geluk, naar meer en beter, naar kennis, naar een arm om ons heen, naar ons geliefd te weten en als alles wat het tegendeel daarvan is. Dat streven lijkt nooit op te houden. Het brengt net genoeg om eventjes gelukkig te zijn. Het hebben van de zaak is meestal het einde van het vermaak, wordt zo treffend gezegd.


In de meditatieoefeningen leren we om ons onbewuste alledaagse leven waar te nemen en te beleven vanuit ons innerlijk weten en ons diepste verlangen. We worden bewuste mensen die weten wat hun gedachten en emoties met hen doen, die doorzien hoe je verder van huis kunt raken of juist thuis kunt komen. We worden stevige mensen die niet snel van hun stuk raken, een steun voor anderen, liefdevol, spontaan en to-the-point.


Tijdens de meditaties laten we innerlijk, natuurlijk ervaren voorgaan op analytisch overdenken, alhoewel beide nodig zijn. Ons weten ontwikkelt zich door wat tijdens een inleiding wordt aangereikt, in stilte kan indalen en waarvan we de ervaring daarna kunnen verwoorden en met elkaar delen, of niet. We zijn daar vrij in.


Zo nu en dan een wake-up mail? Dat kan!

ZenZin
>
Success message!
Warning message!
Error message!